Cách nhiệt Insulflex

Liên hệ

Bảo ôn cách nhiệt dạng cuộn Insulex có độ dày từ 3mm đến 50mm với chiều dài 30m/1 cuộn.

Bảng quy cách sản xuất bảo ôn cách nhiệt dạng cuộn Insulflex:

Độ dày bảo ôn cách nhiệt dạng cuộn Insulflex Kích thước (chiều rộng * chiều dài)
Đơn vị mm Đơn vị Inch
Bảo ôn cách nhiệt dày 3mm 1/8 4*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 6mm ¼ 4*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 10mm 3/8 4*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 13mm ½ 4*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 15mm 5/8 4*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 19mm ¾ 4*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 25mm 1 4*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 32mm 1 ¼ 3.281*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 38mm 1 ½ 3.281*30
Bảo ôn cách nhiệt dày 50mm 2 3.281*30
Danh mục: